måla utifrån glädje & lust – tre kurser: Steg1, Steg2 och Inspiration

måla utifrån glädje & lust

steg 1

 

Måla utifrån Glädje & Lust – Steg1 hjälper dig hitta lusten och glädjen i måleriet. Vi lägger ett fokus på din frihet att skapa som du vill, att hitta vägar och tekniker som är lustfyllda. Du blir trygg i din egen förmåga att höra dina skapandeimpulser och att omsätta dem i handling. Du får en grundläggande förståelse för målarprocessens olika steg. I korthet: Njut av ett fritt skapande i akryl på duk genom att pröva, öva och leka. Här utvecklar du ditt måleri, din skapandeprocess och dig själv som konstnär.

 

Inga förkunskapskrav.

 

Klicka här – läs mer, datum och anmälan >>

 

måla utifrån glädje & lust

steg 2

 

Under Steg 2 fortsätter vi äventyret i måleriet – efter att i Steg 1 lärt oss att ta avstamp i den egna kreativiteten och lusten fokuseras denna helg på att se vad som händer när du söker dig fram till det du önskar och gillar i ditt måleri och hur du går från delar till helhet för att slutligen avsluta din skapelse.

En central workshop handlar om att ta fram och förtydliga form.

 

Förkunskapskrav:

Du har gått kursen Måla utifrån glädje & lust – Steg 1 eller deltagit i en kurs med minst de första 5 principerna i Vedic Art.

 

Klicka här – läs mer, datum och anmälan >>

måla utifrån glädje & lust

inspiration

 

Varje kurstillfälle har en unik sammansättning av föreläsningar & workshops vilket gör att du kan delta hur många gånger som helst och hela tiden lära nytt.

Inspirationskurserna ger dig fördjupade kunskaper och erfarenheter i målarprocessens olika delar. Fokus är, liksom i grundkurserna, på din egen roll som kunskapsbärare av ditt unika konstnärliga uttryck – med glädje och lust som drivkrafter.

 

Förkunskapskrav:

Du har minst gått  Måla utifrån glädje & lust - Steg 1 och Steg 2 eller minst hela Grundkursen i Vedic Art dvs. samtliga 17 principer.

 

Klicka här – läs mer om teman, datum och anmälan >>

SKAPARLADAN, KNÖSGÅRDENS VÄG 6, 761 94 NORRTÄLJE

TEL: 070-747 76 62  MAIL: ANMALAN@SKAPARLADAN.SE