tre olika kurser – måla utifrån glädje & lust

uppstart – steg 1

Vår Uppstarts-kurs hjälper dig hitta lusten och glädjen i måleriet. Vi lägger ett fokus på din frihet att skapa som du vill, att hitta vägar och tekniker som är lustfyllda. Du blir trygg i din egen förmåga att höra dina skapandeimpulser och att omsätta dem i handling. Du får en grundläggande förståelse för målarprocessens olika steg. I korthet: Njut av ett fritt skapande i akryl på duk genom att pröva, öva och leka. Här utvecklar du ditt måleri, din skapandeprocess och dig själv som konstnär.

 

 Läs mer, datum och anmälan >>

steg 2

Under kursen Steg 2 fortsätter vi äventyret i måleriet – efter att i Uppstarts-kursen lärt oss att ta avstamp i den egna kreativiteten och lusten fokuseras denna helg på att se vad som händer när du söker dig fram till det du önskar och gillar i ditt måleri och hur du går från delar till helhet för att slutligen avsluta din skapelse.

En central workshop handlar om att ta fram och förtydliga form.

 

 Läs mer, datum och anmälan >>

inspiration

Varje kurstillfälle har en unik sammansättning av föreläsningar & workshops vilket gör att du kan delta hur många gånger som helst och hela tiden lära nytt.

Inspirationskurserna ger dig fördjupade kunskaper och erfarenheter i målarprocessens olika delar. Fokus är, liksom i grundkurserna, på din egen roll som kunskapsbärare av ditt unika konstnärliga uttryck – med glädje och lust som drivkrafter.

 

Läs mer om teman, datum och anmälan >>

SKAPARLADAN, KNÖSGÅRDENS VÄG 6, 761 94 NORRTÄLJE

TEL: 070-747 76 62  MAIL: ANMALAN@SKAPARLADAN.SE