MÅLA & skriv

DATUM

 

Kursen återkommer 2018

ANMÄLAN>>

Vad

Ibland säger en bild mer än tusen ord. Men även ett ord kan skapa tusen bilder. Precis som ord föder tankar, med både en generell och personlig innebörd, gör även målningar det. Vilka berättelser finns i olika bilder och vilka ord skapar dina målningar för dig. Vad vill de säga? Vilka tydliga, och kanske dolda, budskap finns i det du skapar?

 

 

Hur

I genomgångarna kombinerar vi måleriet och skrivandet - ibland utgår vi från målningen och stiger vidare in i skrivandet. Ibland utgår vi från orden för att landa i måleriet. Det ena ges möjlighet att vara en katalysator för det andra och vice versa. Vi arbetar alltid i en miljö som är fri från yttre prestationskrav vilket bland annat betyder att ingen måste redovisa sina skapelser för de andra om man inte själv bjuder in till detta.

 

 

För vem

Förkunskapskrav är att du minst har gått kursen Måla utfrån glädje & lust – Steg 2 eller minst har deltagit i en kurs med de första 11 principerna i Vedic Art.

Kursen är:

  • För dig som är nyfiken på orden och känner lust att utforska sitt uttryck tillsammans med dem.
  • För dig som vill utforska vad dina (eller andras) målningar har att berätta.
  • För dig som vill frigöra ditt skrivande från krav och prestation och låta lust och glädje leda.
  • För dig som vill koppla måleriet och skrivandet samman.

 

 

Vad ingår

Ateljéplats med staffli, stor stafflivägg, stol och filt samt avlastningsbord liksom muntliga genomgångar, övningar, och morgonmeditationer. Mat, logi och material ingår inte. Mer info finns under fliken Info!

SKAPARLADAN, KNÖSGÅRDENS VÄG 6, 761 94 NORRTÄLJE

TEL: 070-747 76 62  MAIL: ANMALAN@SKAPARLADAN.SE