MÅLA UTIFRÅN GLÄDJE & LUST – STEG 3/inspiration

DATUM

 

16-18 november - 3 dagar - 2 750 kr

Lärare: Peppe & Weronica

 

 

 

TILL ANMÄLAN>>

Vad

Inspirationskursen ger deltagarna fördjupade kunskaper och erfarenheter i målarprocessens olika delar. Fokus är, liksom i kurserna Steg 1 och Steg 2, på din egen roll som kunskapsbärare av ditt unika konstnärliga uttryck – med glädje och lust som drivkrafter.

 

Varje kurstillfälle har en unik sammansättning av föreläsningar & workshops vilket gör att du kan delta hur många gånger som helst och hela tiden lära nytt.

 

 

Hur

Vid varje kurstillfälle ges tre inspirerande föreläsningar och/eller workshops som ger extra gnista i skapandet. Kursen ger inspiration till vidareutveckling och du har mycket egen tid att utveckla det du tycker är lockande och roligt. Kommande teman är:

 

16-18 november

  • Att måla med en riktning, del 1 - workshop
  • Att måla med en riktning, del 2 - workshop
  • Att ta fram och förtydliga form – workshop

 

(Med reservation för att ändringar kan komma att ske)

 

 

 

För vem

Förkunskapskrav är att du gått minst Måla utifrån glädje & lust - Steg 1 och Steg 2 eller minst hela Grundkursen i Vedic Art dvs. samtliga 17 principer.

 

Kursen är:

 

 

Vad ingår

Ateljéplats med staffli, stor stafflivägg, stol och filt samt avlastningsbord liksom muntliga genomgångar, övningar, och morgonmeditationer. Mat, logi och material ingår inte. Mer info om hur det är att måla hos oss hittar du under fliken Info.

 

SKAPARLADAN, KNÖSGÅRDENS VÄG 6, 761 94 NORRTÄLJE

TEL: 070-747 76 62  MAIL: ANMALAN@SKAPARLADAN.SE