tre vinklar – Måleri med impulser från musik, ord och berättelser

DATUM

 

Kursen återkommer

 

TILL ANMÄLAN>>

Vad

Kursen Tre Vinklar är en helt ny kurs där vi vill inspirera dig och ditt skapande med musik, skrivande och berättande.

Här kommer Peppe att ansvara för dag 1 med musiken, Jonna för dag 2 med skrivandet och Weronica för dag 3 med berättelserna.

 

 

Hur

Under dag 1 låter vi två musikpass inspirera vårt måleri. I ateljén spelas dels ett lite lugnare pass och dels ett mer ösigt pass på ca 1 timme vardera. Under dag 2 använder vi skrivandet för att landa i måleriet. Här tittar vi på vilka berättelser som finns i olika bilder och vilka ord dina målningar skapar för dig. Slutligen, under dag tre, låter vi olika berättelser och historier väcka lusten och föda nya impulser i ditt skapande. Du kommer att få lyssna på ett par olika kortare och längre berättelser i syfte att inspirera dig.

 

Vi arbetar alltid i en miljö som är fri från yttre prestationskrav vilket bland annat betyder att ingen måste redovisa sina skapelser för de andra om man inte själv bjuder in till detta.

 

 

För vem

Förkunskapskrav är att du gått minst Måla utifrån glädje & lust - Steg 1 eller minst har fått minst de 5 första principerna i Vedic Art.

 

Kursen är:

  • För dig som är nyfiken på hur ord, musik och berättelser kan utveckla och fördjupa ditt måleri.
  • För dig som vill frigöra ditt skrivande och måleri från krav och prestation och låta lust och glädje leda.
  • För dig som vill koppla måleriet och skrivandet samman.

 

 

Vad ingår

Ateljéplats med staffli, stor stafflivägg, stol och filt samt avlastningsbord liksom genomgångar, övningar, och morgonmeditationer. Mat, logi och material ingår inte. Mer info finns under fliken Info!

SKAPARLADAN, KNÖSGÅRDENS VÄG 6, 761 94 NORRTÄLJE

TEL: 070-747 76 62  MAIL: ANMALAN@SKAPARLADAN.SE